Křížový vrch (Križevac)

                         Image 

 

 

Križevac je kopec, který se nachází nad obcí Medžugorje ve výšce 520 m.n.m. Na jeho vrchu postavili obyvatelé farnosti 15. března 1934 betonový kříž vysoký 8,56 m jako památku 1900. výročí smrti Pána Ježíše. Na kříži je napsáno: "Ježíši Kristu, Vykupiteli lidského pokolení, jako znak víry, lásky a naděje, na počest 1900 let smrti Ježíše."
V kříži jsou umístěny relikvie sv. kříže z Říma.
Od postavení tohoto kříže byl zaveden zvyk slavit sv. mše na Križevaci, a to na slavnost Povýšení sv. kříže v první neděli po svátku Narození Panny Marie.
Podle výpovědi vizionářů řekla Panna Marie v poselství z 30. srpna 1984: "Kříž byl také součástí Božího plánu, když jste ho stavěli."
Od počátku zjevení se věřící začali modlit cestou na Križevac křížovou cestu. Na začátku byly jednotlivé stanice označeny jednoduchými dřevěnými kříži. V roce 1988 byly na jejich místo umístěné bronzové reliéfy (jejich autorem je prof. Carmelo Puzzolo). Na každém z nich, kromě zastavení v Getsemanské zahradě, je zobrazena i Panna Maria.
Križevac je pro poutníky pozváním potkat Ježíše v Jeho utrpení a objevit Jeho lásku.


V první rok výročí smrti fra Slavka Barbarića (24. listopadu 2001) byl postaven na místě, kde odevzdal svou duši Pánu, kamenný pomník, do něhož je vsazena bronzová podobizna fra Slavka. Mezi dvěma zastaveními křížové cesty zůstává tak znak a památka na muže, který říkal, co si myslel a udělal to, co řekl, následujíc evangelium a poselství Matky vtěleného Slova, Královny pokoje.

 

Image