Jakov Ćolo

 

Jakov se narodil 6. března 1971 Antemu a Jake Colo. Je nejmladší z vizionářů. Panna Maria se mu poprvé zjevila 25. června 1981, když měl jen 10 let. Od roku 1983 je Jakov sirotek. Je ženatý a má tři děti: Ariannu-Marii, Emanuela-Davida a Marii-Klaru. Žije se svou rodinou v Bijakovići, Medžugorje.


Jakov měl denní zjevení do 12. září 1988, kdy mu Panna Maria svěřila desáté tajemství a přislíbila mu zjevení jednou ročně, a to 25. prosince. Panna Maria ho požádala modlit se zvláště za nemocné a poutníky.

Na otázku 'co by měli dělat mladí', odpověděl: "Je velmi dobré, pokud se mladí lidé intenzivně modlí. Je to první a nejdůležitější. Mimoto ať navštěvují věroučné kurzy, poslouchají rodičů a katechetů. Mládež ať se modlí a chodí často na sv. mši."

Panna Maria ho spolu s Vickou vzala do pekla, očistce a nebe.