Marija Pavlović - Lunetti


Narodila se 1. dubna 1965 Filipovi a Ive Pavlović. Má pět sourozenců. Marija měla 16 let, když uviděla Pannu Marii poprvé, 25. června 1981. Marija se vdala a má čtyři děti - Giovanni Maria, Michelle, Marko a Francesco. Spolu s rodinou žije střídavě v Itálii a v Bijakovići, Medjugorje.
Panna Maria jí svěřila 9 z deseti tajemství a každého 25.-ho dne v měsíci dává prostřednictvím ní poselství pro farnost a svět. Panna Maria požádala Mariju modlit se zvláště za duše v očistci a zasvěcené sestry.
K poutníkům se chová tak, jak jí poradila Panna Maria: "Chovejte se k poutníkům tak, jak se já chovám k vám, nikoho neunavujte, nikoho nezklamte." Marija vybízí poutníky, aby se modlili a postili, a to dvakrát do týdne - ve středu a pátek - o chlebu a vodě. Pokud to zdravotní stav nedovoluje, radí odříkat si kouření, alkohol, nebo oblíbené jídlo, sladkost či sledování televize.