Mirjana Dragičević-Soldo

 

Mirjana se narodila 18. března 1965 Jozovi a Milene Dragičević. Má jednoho bratra. První zjevení měla 24. června 1981 ve věku 16 let. 16. září 1989 se provdala za Marka Soldo, mají dvě děti - Marii a Veroniku. Žijí v Bijakovići, Medjugorje.

Mirjana měla denní zjevení do 25. prosince 1982, kdy jí Panna Maria svěřila desáté tajemství a přislíbila, že se jí bude zjevovat jednou do roka, a to v den jejích narozenin, 18. března, do konce jejího života. Od srpna 1987 každého druhého dne v měsíci slyší vnitřním hlasem Pannu Marii. V některé z těchto dnů Pannu Marii i vidí. Panna Maria jí svěřila modlit se zvláště za nevěřící, tedy ty, kteří ještě nepoznali Boží lásku. Mirjana vybrala kněze o. Pero Ljubicica z Medjugorje, kterému svěřili tajemství.

Na otázku, 'jak je možné, že je stále veselá i přesto, že zná všech deset tajemství?', Odpověděla: "Pokud bych jen na to myslela, celý den bych plakala."

Matka Boží k tomu vysvětluje: "Světu se musí ohlásit pravda i vážnost nadcházejících událostí, protože Bůh má svůj plán. Ale nikomu se nesmí brát naději, protože pro lidstvo opravdu platí obrácení, život ve znamení víry."