Vicka Ivanković - Mijatovic


Vicka se narodila 3. září 1964 Perovi a Zlate Ivanković. Její rodina se živí pěstováním vinné révy a tabáku. Vicka je nejstarší z osmi dětí. Panna Maria se jí poprvé zjevila 24. června 1981, když měla Vicka 16 let.

26. ledna 2002 se Vicka provdala za Maria Mijatoci a mají spolu dvě děti, Marii Sophii a Anteho; žijí v Krehin Gradac, blízko Medžugorje. Vicka má stále každodenní zjevení v 18:40, Panna Maria jí svěřila 9 z 10 tajemství. Panna Maria požádala Vicku modlit se zvláště za nemocné.

Ve svém rodném modrém domě často přijímá poutníky z celého světa, říká jim s velkou láskou a trpělivostí o poselstvích Panny Marie a navzdory velkému fyzickému utrpení má stále na tváři úsměv.

Na otázku o smyslu utrpení Vicka odpověděla: "Všechno, co Pán na nás dopustí, každý kříž a každé utrpení musíme přijímat s otevřenýma rukama. Vyžaduje to trpělivost a poníženost, ale jen tak můžeme zakusit, jakou radost může vyvolat přijetí kříže, který nám Bůh posílá. Stáváme se poníženými a dokážeme přijmout i nejtěžší utrpení."