Zjevení Panny Marie

 

 24. června 1981 vidělo kolem 18:00. šest mladých lidí - Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković a Milka Pavlović - na kopci zvaném Crnica, několik set metrů nad místem, které se dnes nazývá Podbrdo, mladou ženu s dítětem v náručí, která jim rukou ukazovala, aby k ní přišli blíž. Vystrašené děti se k ní však bály přiblížit.

 Druhý den, 25. června 1981, pocítily čtyři z nich - Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković a Ivan Dragićević - ve stejném čase silné volání, aby přišli znovu na to místo, kde den předtím viděli osobu, v níž rozpoznali Pannu Marii. Přidali se k nim Marija Pavlović a Jakov Čolo. Takto se vytvořila skupina Medjugorských vizionářů. Modlili se a povídali s Pannou Marii. Od té doby se každoročně 25. červen slaví jako den výročí zjevení v Medjugorji. Od toho dne mají vizionáři každodenní zjevení, kdekoliv se nacházeli, společně či samostatně. Milka Pavlović a Ivan Ivanković již více Pannu Marii neviděli.

 

Třetí den, 26. června 1981, dala Panna Maria prostřednictvím dětí poselství, v němž poprvé zve ke klidu slovy: "Pokoj, pokoj, pokoj - jedině pokoj! Pokoj musí zavládnout mezi Bohem a člověkem a mezi lidmi navzájem!" Zjevení a poselství Panny Marie přiměly lidi, nejprve domácích obyvatel z farnosti, později i lidi z okolních vesnic či dokonce z celého světa, ke společné modlitbě.

Pronásledování vizionářů, jejich rodičů, příbuzných, farníků, kněží, ba dokonce i samotných poutníků začalo bezprostředně po začátku zjevení. Policie často brala vizionáře na výslech, podstoupili také několik psychiatrických vyšetření, které pokaždé potvrdily, že děti jsou zdravé. I další vyšetření z následujících let přinesly stejný výsledek.

Otec Jozo Zovko, tehdejší farní kněz v Medjugorje, byl měsíc a půl po zahájení zjevení uvězněn, a i navzdory jeho nevině tehdejším komunistickým režimem odsouzen na tři a půl roku vězení.

Díky zjevením Panny Marie se z malé vesnické farnosti Medjugorje stalo pro velký zástup poutníků z celého světa místo setkání (v prvních 20-ti letech jich bylo více než 20 milionů), a jedno z největších modlitebních center světa, srovnatelné s Lurdy a Fatimou.

Toto obrovské množství lidí svědčí o tom, že právě na tomto místě našli svou víru a získali klid.

Vizionáři společně podávají svědectví o tom, že prostřednictvím nich dává Panna Maria poselství pro farnost a svět. Týkají se zejména pokoje, víry, obrácení, modlitby a půstu.

 

Koncem roku 1982 Panna Maria vnitřním způsobem (locutio cordis) začala promlouvat ke dvěma desetiletým dívkám, Jeleni a Marijane Vasil. Prostřednictvím jejich modlitební skupiny vedla Panna Maria od roku 1983 - 1987 modlitební hnutí, které vzniklo na začátku zjevení.

Poselství Panny Marie z Medžugorje vytvářejí určitou školu klidu, modlitby a lásky.

 

Převzato z www.gospa.sk