Martin Hořínek

 

Na 50 tisíc lidí z více než čtyřiceti zemí světa se letos sešlo na Mladifestu, který probíhal v prvním srpnovém týdnu. Z naší farnosti dorazilo do Medžugorje kolem dvaceti farníků, většina autobusem, někteří po vlastní ose. Čas od nedělního večera do pátečního brzkého rána byl naplněn posloucháním přednášek a svědectví, modlitbou a noční adorací. Každý večer jsme se účastnili společné modlitby růžence a mše svaté. Většina dění byla překládána do 17 jazyků, které jsme měli možnost naladit na různých frekvencích na osobním rádiu - kterým byl vybaven každý účastník. Navštívil jsem Medžugorji a dnes už vím, proč jsem tam jel. Když jsem tam jel, tak jsem přesně nevěděl, proč tam jedu. Když jsem tam přijel, tak jsem všechny nechápal. Když jsem tam byl, pochopil jsem všechny, ale nepřišlo mi to nějaké jiné, než tady. Když jsem z tama odjel, tak jsem zjistil, že to tam jiné bylo. Až přestanete být pouze dětmi svých rodičů, ale budete lidi, co už sami přemýšlí nad vším, tak si nějaký podobný výlet všichni udělejte. Medžugorje není místo bez dopravních zácp, bez podivných lidí, bez chamtivých stánkařů, bez kuřáků, bez hádek, bez pomluv, bez sobectví, bez nenávisti, bez nevěřících lidí, bez hříchu... Ta síla toho místa je jinde... Tu může objevit každý sám, pokud chce...