Međugorje

 

 Farnost Medjugorje se nachází ve státu Bosna a Hercegovina, 25 km jihozápadně od Mostaru. Medjugorje, jejíž název má slovanský původ - mezihoří - se v současnosti skládá z původních vesnic Bijaković, Vionica, Miletina a Šurmanc, které společně tvoří římskokatolickou farnost s přibližně 5000 obyvateli. Pastorační činnost farnosti vedou kněží františkánské provincie nanebevzetí Panny Marie v Hercegovině.

Místní obyvatelstvo, složené převážně z Chorvatů, přijalo křesťanství před třinácti stoletími. První zmínka o existenci této vesnice pochází z roku 1599. Současná farnost byla založená v roce 1892 a je zasvěcená sv. Jakubovi, apoštolovi a ochránci poutníků.

Do 24. června 1981 se Medjugorje ničím nelišila od okolních vesnic. Tohoto dne si Panna Maria vybrala šest vizionářů, kterým se zjevila na místě zvaném Podbrdo (pod kopcem).

 

Další informace o Medjugorji naleznete po rozkliknutí jednotlivých záložek vlevo v menu.