František Chvatík

 

Rodinná dovolená v Medjugorji? V roce 2003 navštívil toto známé mariánské poutní místo s několika přáteli ze Zlína náš syn Petr. Přijel naplněný duchovními zážitky a nadšením. Jeho rozzářené oči a srdce nás i rodiče jeho dívky přivedly tak trochu ze zvědavosti na přelomu července a srpna tohoto roku k účasti na Festivalu mládeže v Medugorji. Při odjezdu ze Zlína nás potěšilo, že se skupinou necelých dvaceti poutníků ze Zlína se přišel rozloučit O. Vojtěch. Cesta autobusem i přes počáteční technické potíže proběhla v dobré náladě a v dopoledních hodinách jsme dojeli do Baška Vody. Zde jsme u moře strávili asi 6 hodin. Koupali se řádové sestry, děkan i bohoslovec. Někteří se dokonce stačili hned první den na mořském slunci spálit. Odpoledne jsme pak asi po dvou hodinách jízdy dorazili do Bosny a Hercegoviny. Postupně jsme se ubytovali a večer jsme provedli první seznámení s městem. Dalších šest dní jsme prožívali kousek nebe na zemi. Výstupy na horu zjevení, přednášky, rúženec, mše svatá, adorace s meditací. Jeden večer procesí cca 10 km se svíčkami, další večer muzikál Tajemství světla v podání členů komunity Cenakolo (tuto aktivitu oživila italská řádová sestra Elvíra a působí již ve dvaceti zemích - jde o komunity pro léčení závislých osob). Úžasné prožití týdne společně s bližními celého světa. Doma pořád nemáme čas, tady jsme ho měli dost a ve svobodě jsme jej věnovali modlitbě, svátostem. Samozřejmě také společné přípravě jídla v nádherných vilkách, které nám byly nabídnuty k ubytování. Vyvrcholením celého pobytu byl noční výstup na Križevac a jitřní mše svatá začínající o páté hodině ranní. Hora byla od půlnoci do začátku bohoslužby poseta tisící poutníků, kteří zde na kamenitém povrchu v dekách, spacácích očekávali začátek mše svaté a východ slunce. Byla to pro mne s manželkou krásná dovolená. Společenství lásky, svědectví, radosti, nadšení. Uplynul měsíc od našeho návratu, vše se jakoby dostalo do starých kolejí. Ale taková zkušenost zůstává někde uvnitř. Když si pustíme cédéčko plné fotek, písniček - "dobijeme zase baterky". Příště na dovolenou na Festival mládeže do Medugorje? Určitě ano a pozveme další naše děti a přátele....