Petr Chvatík

 

Medjugorje - první zážitky

  

Kdo si chce přiblížit onen ráj, do kterého bysme (aspoň doufám) chtěli všichni vstoupit, ať jede do Medugorje.. Dřív pro mě byl růženec jen nepodstatné odrkotání několika opakujících se souvětí. Připadalo mi to jako zastaralá modlitba minulé generace. Ale v Medugorii jsem se dozvěděl, co růženec dokáže. A taky jsem si uvědomil, že modlitba růžence u mladých lidí velmi upadá, avšak je tak potřebná a má velikou sílu, protože je to modlitba srdcem! 

Co je to modlitba srdcem? Je to upřímná modlitba, u které vědomně prosíš a děkuješ a chceš být při tom s Bohem, a proto otvíráš své nejcenější místo v těle - své srdce - Bohu. Když otevřeš své srdce při modlitbě, je to teprve ta pravá modlitba a úplně cítíš, že tě Bůh slyší a že tě maximálně vyslyší. 

V Medugorii nám bylo přednášeno o tolika případech, kdy modlitba růžence byla tak silná, že modlící si doslova vymodlit svou prosbu. Třeba jeden muž se zamiloval do jedné dívky. Moc se modlit a prosil Boha, aby s ní mohl žít. Ale Bůh přemýšlí a má velmi vysoké mínění, a tak věděl, co je pro toho muže nejlepší a vyslyšel ho. A stalo se to tak, že muž přišel za tou dívkou a ta ho odmítla. A za nedlouho si našel parádní dívku, která s ním velmi šťastně žije. - I když ten muž chtěl tu první dívku, do které se zamiloval. Bůh je dobrotivý, a proto mu postavil do cesty ještě lepší dívku... 

Během pobytu v Medugorii jsme byli účastní malého zemětřesení v pohledu těch, kteří zemětřesení běžně prožívají. Ale pro nás to bylo šílené. Já a Verunka jsme zrovna nakupovali v potravinách a asi na 5 sekund se začal chvět celý barák a byl hrozný hukot. Zřejmě to nebylo nic moc velikéhoho, ale já jsem byl hodně vyjukaný! Opravdu děs a hrůza. 

Těm lidem, kterým se zjevila Panna Maria se říká vizionáři. Jedna vizionářka byla na nějaké hoře a tam se ji zjevila Panna Maria. Když s vámi mluví Panna Maria, vy slyšíte. Když vy mluvíte k Panně Marii, tak vůbec neotevíráte pusu, ale přitom mluvíte. Zvláštní, ale je to tak. No a ta vizionářka poprosila Pannu Maria, aby za ní mohla přivést své přátelé. Vizionářka přivedla na druhý den své přátele na horu, kde se Panna Maria zjevila. V tu chvíli se Panna Maria objevila, ale jen vizionářce. Panna Maria však řekla ať její přátelé se jí dotknou. Oni tak učinili a skutečně ucítíli Pannu Marii. Jakmile se jí dotkli její nádherný bíle zářící oděv se celý ušpinil. Vizionářka zvolala, co se to stalo. Panna Maria odpověděla, že je to z hříchu jejich přátel. A vizionářka se rozplakala... 

Hříchy děláme, to se nedá nic dělat. Někdy můžeme hříchů vykonat míň, ale nejsme nikdy úplně bez hříchu. A proto je musíme doslova přebít dobrými skutky! 

Když jsem přijel z Medugorje, měl jsem uplně jiný náhled na vše. To jsem poznal hned ve Fryštáku u toho rybníka, kde byla nějaká párty. Hrál se plážový volejbal, dělal se oheň, pilo se a za tmy se plavalo a skákalo z houpačky. To teprve vidíte to zlo, které nás nutí dělat ty špatné věci.. Ale na druhou stranu i kdybych děcka neznal, poznal bych že jsou věřící! 

 

Teď už pro mě není problém se během dne pomodlit růženec, protože vím že je to mocná zbraň proti zlu. Běž do Medugorie a dostaneš odpověď na tvé otázky. Cesta byla náročná, program byl náročný, ale vždy při nás stála Panna Maria a pomáhala nám vše unést a byl to její úděl, že jsem tam právě já jel a že tam přístě pojedeš právě TY! Protože jen tak se dozvíš podstatu dobrého křesťana. Tam poznáš jak moc se máš těšit do ráje. Tam ucítíš dotek Panny Marie. Věř, že je to pocit nad všechny pocity (LÁSKA, RADOST, POVZBUZENÍ, BOŽÍ MILOST A ODPUŠTĚNÍ). Přál bych KAŽDÉMU, aby zažil tento pocit! Třeba ty poznáš a zažiješ víc. 

Co bys řekl(a) Panně Marii, kdyby se Ti teď zjevila?? Já bych se musel nad sebou rozplakat a zahrabat se pod zem, jak bych se nad sebou styděl, nad tím jak žiju... Věz, že tvůj čas přijde... ALELUJA 

Panna Maria vzkazuje:
Drahé děti, volám vás k osobnímu obrácení. Tento čas je pro vás! Bůh nemůže bez vás uskutečnit svůj plán. Drahé děti, vzrůstejte den po dni modlitbou stále blíž k Bohu.
DÁVÁM VÁM ZBRAŇ PROTI GOLIÁŠOVI. HLE, VAŠICH PĚT KAMENŮ:
1) modlitba růžence - modlitba srdcem
2) Eucharistie
3) Písmo svaté
4) Půst
5) Měsíční zpověď 

Toto jsou slova Panny Marie. Každý ať si je přebere jak chce. Věřím v každého z Vás. A vím, prostě vím, že budeme šťastní, když budeme chtít.


Je plno takových těch emailů a smsek, kdy máš poslat deseti lidem tu samou smsku, aby se ti splnilo nějaké přání. Proč nezkusíš pomodlit se k jednomu člověku - Panně Marii - Bohu - růženec (modlitbu srdcem). Pak budeš mít větší šanci, že se ti tvé přání splní nebo bude ještě lepší... 

Tvůj osud bude vždy takový jak chce Bůh a věř že Bůh je laskavý a nikomu neublíží. Podmaní tě třeba jen zkouškám, ale odměna přijde... 

Moderní způsoby oblbování lidí má ďábel silné. Taková televize je největší zbraní satana. Proto se zlo rychle pochytí. Dřív televize nebyla a měl to ten zlý těžší. Ale opravdu ta televize je hodně zlá... 

Gospa Majka moja, kralica míra