Kostel sv. Jakuba

Image

Krátce po založení farnosti v r. 1892 byla dokončená stavba starého kostela v roku 1897. Na tehdejší časy šlo o nádhernou a prostornou stavbu. Protože ale byl kostel postavený na nestabilní půdě, brzy začal praskat. Proto hned po ukončení první světové války začli obyvatelé farnosti uvažovat o postavení nového kostela, jehož stavba trvala od roku 1945 do 19. ledna 1969, kdy byl kostel vysvěcený.

Kostel sv. Jakuba je dnes centrem a střediskem svátostného i modlitebního života, a to nejen pro mistní farníky, ale taky pro poutníky. 

Oplocený park uprostřed kruhového objezdu východně od kostela připomíná místo, kde kdysi stál starý kostel.